Jori AB är verksam inom reconditionering av fordon. Polering, foliering mm